IFRS Essentials

Maak kennis met IFRS, inzicht in de belangrijkste standaarden

 • Wil jij inzicht in de op het eerste gezicht zo complexe IFRS?
 • Wil jij leren wat IFRS betekent voor jouw praktijk?
 • Krijg in twee dagen een duidelijk overzicht van de IFRS standaarden.
 •        
 • Schrijf je dan nu in voor 12 en 13 november 2018!
INVESTERING:  1395  
(excl. 21% BTW)
 • VORM:  
  Klassikaal
 • VAKGEBIED:  IFRS
 •  
 • PE-PUNTEN: 

Praktisch

Wij helpen je met heldere voorbeelden en praktijkoefeningen je te ontwikkelen tot IFRS professional.


Visie

Leer in korte tijd alles wat je moet weten over IFRS.


IFRS expert

Jij wordt dé IFRS expert binnen jouw organisatie.

Doelstelling.

01

Beginselen.

Tijdens de training IFRS krijg je inzicht in de achtergronden en de beginselen van IFRS standaarden, zoals fair value measurement.

Doelstelling.

02

Actualiteiten.

Verder leer je in deze IFRS training alles over de laatste actualiteiten rond IFRS, zoals de nieuwe IFRS 9, IFRS 11 en de IFRS 13.

Doelstelling.

03

In de praktijk.

Uiteraard gaan we in op de gevolgen van IFRS voor jouw onderneming en hoe om te gaan met IFRS in de praktijk.

Doelstelling.

04

Gesprekspartner.

Je weet na het volgen van de IFRS training precies wat IFRS betekent en bent voortaan de IFRS gesprekspartner binnen je organisatie.

Iedereen

Iedereen die inzicht wil verkrijgen in de International Financial Reporting Standards.

Financieel medewerkers

Financieel medewerkers die in hun werk te maken krijgen met de International Financial Reporting Standards.

Financieel of algemeen directeuren

Financieel of algemeen directeuren die zich volgens de IFRS standaarden dienen te verantwoorden.

Overige rollen

Controllers, accountants en consultants.

De training is er voor iedereen die in zijn werksituatie te maken krijgt met IFRS. Er is geen basiskennis vereist voor deze financiële training.

Dag I

Achtergrond & activa

 • Introductie IFRS
 • Achtergrond | IASB en structuur
 • Conceptuele uitgangspunten IFRS
 • Tussentoets Module achtergrond
 • Materiële vaste activa | IAS 16 / IFRS 5
 • Immateriële vaste activa | IAS 38
 • Voorraden | IAS 2
 • Tussentoets Module activa
 • Impairment van activa | IAS 36
 • Presentation of Financial Statements | IAS 1 / IFRS 1
 • Tussentoets Module jaarrekening
Dag II

Opbrengsten en deelnemingen

 • Opbrengsten | IFRS 15
 • Vreemd vermogen en voorzieningen | IAS 37
 • Tussentoets Module opbrengsten
 • Consolidatie en deelnemingen | IAS 27
 • Financiële vaste activa | IAS 28
 • Business combinations | IAS 27, 28 / IFRS 3, 10
 • Tussentoets Module deelnemingen
 • Kasstroomoverzicht | IAS 7
 • Stelsel en schattingswijzigingen | IAS 8
 • Gebeurtenissen na balansdatum | IAS 10
 • Tussentoets Module bijzondere onderwerpen
 • Eindtoets IFRS Essentials
Modules

Het programma van de training IFRS Essentials is opgebouwd uit twee modules. Een module van deze financiële training duurt ongeveer 8 uur.

Je kunt de modules volgen als klassikale training of E-learning. Een belangrijk voordeel van de IFRS Essentials cursus als e-learning is dat je zo vaak kunt herhalen als je wilt en deze IFRS training kunt volgen waar je wilt tegen aanzienlijk lagere kosten dan de klassikale opleiding.

Eerste module

In deze module wordt er vooral gekeken naar de basis van IFRS. Wat is de achtergrond, welke verschillen zijn er nationaal en internationaal, hoe presenteer je de financiële stukken volgens de standaarden.

Tweede module

In de tweede module gaan we dieper in op onderwerpen als vreemd vermogen, voorzieningen en opbrengsten.


Smaakt naar meer?

Wil je je kennis over IFRS nog verder uitbreiden? Dan is de IFRS Integrated de beste optie voor jou. Deze cursus bestaat uit drie modules. Naast de twee eerder genoemde modules komen in de derde module financiële instrumenten aan bod en worden de IFRS standaarden en belastingen nader toegelicht.