Wft Hypothecair krediet

Krijg inzicht in de wet- en regelgeving ten aanzien van Hypothecair krediet.

 • Wil jij leren hoe je de hypotheek inzichtelijk maakt voor de klant?
 • Wil je leren hoe je de klant een passende en beargumenteerde oplossing biedt?
 • Wil jij slagen voor het examen Wft Hypothecair krediet?
 • Schrijf je dan nu in!
INVESTERING:  389  
(excl. 21% BTW)
 • VORM:  
  E-Learning
 • VAKGEBIED: 
 •  
 • PE-PUNTEN: 
 
   
   

Vervolgmodule

   

De opleiding Wft Pensioenen is een vervolgmodule op de opleidingen Wft Basis en Wft Vermogen.

 
 
 
   
   

Visie

   

Leer de nodige kennis om een passend en actueel advies te formuleren.

 
 
 
   
   

Examen

   

De training Wft Pensioenen is er helemaal op gericht om jou te laten slagen voor het examen Wft Pensioenen.

 
 
Doelstelling.

01

Basiskennis.

We behandelen de inventarisatie van klantgegevens en het opstellen van een risicoanalyse. Je doet bedrijfseconomische basiskennis op en leert werkgevers te beoordelen op draagkracht.

Doelstelling.

02

Investeren en beleggen.

Ook leer je over verschillende wijzen van investeren en beleggen, en welke risico’s zij met zich meebrengen.

Doelstelling.

03

Presenteren.

Vervolgens kijken we hoe we de risicoanalyse goed in kaart kunnen brengen en helder kunnen presenteren aan de klant.

Doelstelling.

04

Advies.

Ook voor het formuleren van een passend advies heb je specifieke kennis nodig. Met deze kennis weet je uiteindelijk zelfstandig een advies op te zetten en actueel te houden.

Iedereen

Iedereen die consumenten willen adviseren over hypothecair krediet.

Medewerkers

Medewerkers van financiële dienstverleners die consumenten willen adviseren over hypothecair krediet.

Financieel adviseurs

Financieel adviseurs die consumenten willen adviseren over hypothecair krediet.

Volgende stap

Iedereen die werkzaam in de financiële sector is en een volgende stap wil maken als specialist.

Deze module is een vervolg op de modules Wft Basis en Wft Vermogen. Je kunt de module los volgen, wij gaan er vanuit dat je over de voorkennis uit deze modules beschikt.

Wft Hypothecair kredietl

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Algemene kennis van de markt en beschikbare producten
 • Kennis van wet- en regelgeving
 • Inventariseren van klantgegevens, in gesprek met de klant
 • Risicoanalyse
 • Advies aan de klant, aandacht voor rechten en plichten van de klant
 • Beheren en actueel houden van het advies, omgaan met wijzigingen tijdens de duur van het contract

WFT

De Wft opleiding Hypothecair krediet is een vervolgmodule op de modules Wft Basis en Wft Vermogen. Je kunt de module los volgen, wij gaan er vanuit dat je over de voorkennis uit deze modules beschikt. De opleiding wordt net als onze andere Wft opleidingen aangeboden via het online college. E-learning met online oefeningen voor het leren van vaardigheden en gedrag. Zo kun jij je tijd flexibel indelen, maar heb je ook contact met docenten en medecursisten om je vragen te stellen en ervaringen te delen.

Kennis en vaardigheden

In deze training herhalen we een aantal vaardigheden uit de Wft module Vermogen, waarbij we ons richten op de bijzonderheden rondom hypothecair krediet. We gaan de relevante wet- en regelgeving langs, en bekijken de hypotheekmarkt van dichtbij. Je leert de risico’s kennen, en leert ze bespreekbaar maken. Ook krijg je inzicht in het inkomen en vermogen van een klant, in relatie tot zijn woonlasten. Wat kan iemand betalen, en wanneer maakt hij het zichzelf wel heel moeilijk? En hoe bespreek je dat met die persoon?

Advies aan de klant

Je leert de klant een passende oplossing bieden. Daarvoor is grondige kennis nodig van alle hypothecaire producten en hun bijzonderheden. Ook moet je goed weten welke rechten de klant heeft en welke risico’s besproken moeten worden. Je presenteert de mogelijkheden, en past je aan op eventuele veranderde omstandigheden.

Je advies beheren

Tot slot gaan we in op het beheren en actueel houden van je advies. Welke adviezen je kunt geven tijdens de looptijd van de financiering wanneer bijvoorbeeld sprake is van een wetswijziging, een productwijziging of gewijzigde omstandigheden bij de klant. Ook leer je de klant te adviseren over het eventueel beëindigen van de overeenkomst.

Examen

De training Wft Hypothecair krediet is er helemaal op gericht om jou te laten slagen voor het examen Wft Hypothecair krediet. Je kunt het examen doen op een locatie bij jou in de buurt. Als je dat wilt kunnen wij het examen voor je boeken. Zo kun jij je helemaal op de training richten.