Methodiek


Constitute leermethodiek®

 

De Constitute leermethodiek is gebaseerd op de ‘action learning methodiek’ van professor R. Revans en de ‘work based approach’ van dr. R. Hale. De methodiek kenmerkt zich door een interactieve aanpak, gericht op de praktijksituatie van de deelnemers. De ‘Work based action learning-methodiek’ van dr. R. Hale is gericht op het ondersteunen cursisten bij het bereiken van hun optimale potentieel en maakt gebruik van de leercyclus van Kolb.

De Constitute leermethodiek kent vier bouwstenen:

1. LEERCYCLUS

Binnen onze leermethodiek wordt leren gezien als een cyclisch proces van ervaren, observeren en reflecteren, conceptualiseren en praktisch toepassen. Onze trainingen zijn zo opgezet dat ervaring (interactief behandelen leerstof) afgewisseld wordt met reflectie en conceptualisering (overdenken en betekenis geven). Wij doen dit door samen met jou actief vanuit je eigen werksituatie te experimenteren met praktische situaties en praktijkcases.Op die manier kunnen wij de training aanpassen aan jouw persoonlijke behoeften en leerstijl.

2. INTERACTIE

Onze docenten gaan gezamenlijk met je door de stof heen en vertalen theorie naar begrijpelijke, praktische concepten. Je zoekt individueel of in groepsverband naar oplossingen voor praktijkcases. Zo wordt kennis en ervaring optimaal gedeeld tussen jou, de andere deelnemers en de trainer. Deze interactie zorgt voor lange termijn resultaten en bovendien meer plezier tijdens het leren, ook niet onbelangrijk voor een maximaal resultaat!

3. PRAKTIJKGERICHT

Al onze trainers zijn werkzaam in de financiële sector en het bedrijfsleven en kennen de dagelijkse uitdagingen waarmee managers worden geconfronteerd. Tijdens de intake worden jouw persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht en zowel voor als tijdens de training wordt de leerstof aangepast aan de wensen en leerdoelen van jou en andere deelnemers. Deze aanpak, gecombineerd met de maximale groepsgrootte zorgen ervoor dat jij je persoonlijke doelstellingen realiseert. De oefeningen en praktijkcases worden direct toegepast op je werksituatie.

4. ACTIE- EN RESULTAAT GERICHT

Wij zien dat mensen meestal het beste leren van elkaar, in een groep. Wij geloven dat we het meeste leren van terugkijken op acties. Wat gebeurde er, hoe had het anders gekund? Wij zien dat leren op het niveau van kennis, competenties en motivatie effectiever is in de context van een praktijksituatie. Iedere training wordt daarom afgesloten met een persoonlijk actieplan waarin leerresultaten, doelstellingen en concrete acties zijn opgenomen. Lees hier meer over de meerwaarde van bijvoorbeeld een financiële cursus.